2

Splitsing in vrije uren en tijd voor tijd uren


M
Merel

Een deel van de overwerkuren worden bij ons uitbetaald als tijd voor tijd uren. In Silvasoft is er echter geen mogelijkheid om een splitsing te maken in een vrije uren of TVT-uren. Nu brengen wij een mutatie aan bij de vrije uren met daarin vermeld dat het om TVT-uren gaat. Het liefst zouden wij deze twee gescheiden houden zodat er inzichtelijk blijft op hoeveel uren er nog recht is op de vrije uren (dagen) vanuit de arbeidsovereenkomst en tijd voor tijd uren uit overwerk. Bij voorbaat hartelijk dank.

A