1

Kolommen bij voorraad & producten

  • Afgerond

A
Geert

Bij voorraad & producten:
- Actieve producten: artikelnummer en Productnaam zijn 2 aparte kolommen
- Bij producten per batch: artikelnummer en productnaam worden in 1 kolom vermeld. Kan dit ook niet in 2 aparte kolommen?

A

Activiteit Nieuwste / Oudste

Avatar

Silvasoft Team

Status gewijzigd in: Afgerond

Avatar

Silvasoft Team

Bedoeld u hiermee de weergave zoals te zien onder: Producten > Producten en voorraad > Tabblad "Lijst: vervaldatum batch/serienummer"? Daar is inmiddels naam en artikelnummer gescheiden in 2 kolommen. Mocht u een andere weergave bedoelen wilt u dan een nieuw item aanmaken in de feedback portal daarvoor?