1

Toevoegen GANTT diagrammen


P
Paul

GANTT diagrammen voor projecten en fasen zouden een waardevolle aanvulling zijn. Concurrenten zoals Prinzi en ZOHO hebben deze feature.

A