28

Import/export van relaties en producten gelijk trekken

  • Afgerond

A
Anoniem

Het zou handig zijn als je in CRM contacten in excel exporteert onder die vorm ook ineens weer kunt importeren.
Zo kunnen wij voor specifieke klanten of contacten hun gegevens exporteren en naar hen doorsturen, vervolgens kunnen zij dan controleren of de contactgegevens die wij van hen hebben hen nog steeds actueel zijn.
(zijn er mensen van functie veranderd, of met ontslag of...)
Deze excel kunnen ze dan updaten en terugsturen en wij kunnen ze dan rechtstreeks uploaden. Het bespaart dan toch weer enkele keren copy pasten naar de juiste kolommen tussen het export document en het import document.

A

Activiteit Nieuwste / Oudste

Avatar

Silvasoft Team

Status gewijzigd in: Afgerond

Avatar

Silvasoft Team

Het is vanaf nu mogelijk om de export vanuit Silvasoft direct te importeren (in dezelfde structuur). Dit is mogelijk met de nieuwe vrije import functionaliteit. Via het menu: Beheer > Importmogelijkheden kunt u de vrije import openen.

U kunt dan een willekeurige Excel uploaden (dus ook de export vanuit Silvasoft). We proberen dan automatisch de juiste kolommen te koppelen aan velden in Silvasoft. U kunt dit zelf nog aanpassen of kolommen leegmaken zodat ze worden overgeslagen.

Uw eigen configuratie kunt u tevens opslaan en later direct weer hergebruiken.

De vrije import kan gebruikt worden voor allerlei soorten Excel bestanden en u kunt meerdere configuraties bewaren om zo verschillende type bestanden direct te kunnen importeren.


R

Ruben

Er bestaat een mogelijkheid om je producten te exporteren naar excel. Er bestaat ook een mogelijkheid om producten te importeren in Silvasoft. Beide excel docs hebben echter een andere opmaak.

Het zou logischer zijn (lijkt mij) om beide formaten hetzelfde te houden. Dan kan je je producten allemaal exporteren, bepaalde gegevens in die file aanpassen en alles importeren.

Dat is voor zover ik weet niet mogelijk op dit ogenblik. Bijgevolg een hoop puzzelwerk of een voor een aanpassen via de gewone applicatie... Please, correct me if I'm wrong.


Avatar

Silvasoft Team

Beste Ruben,

Dit klopt, maar met de nieuwe vrije import functie kunt u wel (door eenmalig de kolommen te koppelen en de configuratie hiervoor op te slaan) dit voortaan in 1 keer importeren (zonder dat u iets hoeft aan te passen aan de structuur van de export). Zie ook onze handleiding voor de vrije import: silvasoft.zendesk.com/hc/nl/articles/4405927055249-Importmogelijkheden#heading-1

Mocht het niet duidelijk zijn dan kunt u altijd onze helpdesk contacteren!


Avatar

Silvasoft Team

Samengevoegd met: Import / export van producten

Avatar

Dennis

Samengevoegd met: Hetzelfde format voor import en export producten

A

Het format waarin producten via excel ingevoerd worden is anders dan hetgeen Silvasoft produceert als de product lijst uitvoert. Hey zou heel handig zijn als dit hetzelfde format zou zijn; dan makkelijk wijzigingen in bulk aan te brengen.


D

Davy

Mogelijkheid om producten te exporteren, het bestand aan te passen zoals voorraad, prijzen, ... en vervolgens terug up te loaden.

Edit: het export en import bestand meer gelijk aan elkaar trekken.


  • T
A

Het is sinds enige tijd mogelijk meerdere leveranciers aan een artikel te koppelen. Als ik de producten lijst exporteer (bijv. in excel) verschijnt er echter maar 1 leverancier, ook als er 2 aan het artikel verbonden zijn ?


  • T
A

Anoniem

Is het een idee om de export van producten dezelfde kolomstructuur en kolomtitels te geven als de importfile? Je kunt dan productnamen, prijzen etc aanpassen en de gewijzigde export eenvoudig weer importeren. Nu moet je kolomtitels aanpassen en kolommen verplaatsen...


H

Henk

Je kan mbv MS Acces vrij eenvoudig een aangepast rapport maken op een Excel. Dat is dan 1x instellen.


A

Helemaal mee eens ! Het zou veel tijd schelen als je in de Excel export de gewenste modificaties kan doen en die dan direct weer kan importeren.


Avatar

Silvasoft Team

De kolommen bij het exporteren zijn wel al enigszins in dezelfde volgorde om het importeren makkelijker te maken, maar het is nog niet 1-op-1 gelijk inderdaad. Bedankt voor het idee!


A

Administratie

Ik wil hier nog even aan toevoegen dat ofwel het bestand moet kunnen worden geexporteerd in Excel ofwel we de keuze moeten hebben om aan te vinken welke kolommen er zichtbaar moeten zijn in het geêxporteerde bestand; Wij moeten namelijk vaak rapporten maken van producten en afnames voor onze klanten, dan is het niet handig dat telkens onze inkoopprijzen + marges op deze rapporten staan. Nu moet ik deze telkens omzetten naar excel om bepaalde kolommen te verwijderen en de opmaak aan te passen. ben ik toch telkens 20 minuten mee bezig. Dit zou dus opgelost kunnen worden indien we, ofwel de kolommen kunnen aanvinken ,ofwel het bestand direct naar excel kunnen exporteren.