3

Dropdownlijst van taken


P
Paul

Bij de module urenregistratie is het momenteel mogelijk om een project te selecteren en een project fase, maar is het niet mogelijk de geplande taken hierbinnen te selecteren. Vooral bij gebruik van werkpakketten (zoals vereist bij veel subsidies) met daarin werkverdeling en verantwoording is dit lastig. Beter is een dropdown tussen te voegen, en de omschrijving te behouden (waarin een eigen omschrijving kan worden gegeven). Zie voorbeeld uit ander PM software.


A