1

Batchcode in rapportage-export


J
Jeroen

Het zou mooi zijn als bij de export van een "rapportage Controle / overzicht alle verkoopregels" ook de batchcodes/serienummers worden meegenomen in het Excelbestand.

A