6

Permanence boeken


S
Suzanne

Het zou fijn zijn als je de kosten van facturen kunt spreiden over meerdere maanden. Sommige facturen krijg je 1x per kwartaal of per jaar maar deze kosten kun je nu niet spreiden over meerdere maanden, zodat je een vertekend beeld krijgt in je administratie.

A

Activiteit Nieuwste / Oudste

M

Marianne

Zie ook de wens transhistorisch boeken. Hier is ook een idee voor aangemaakt.


A

Hein

Het zou dan ook fijn zijn als hij inderdaad dan zelf de boekingen aanmaakt met nog vooruitgefactureerde kosten, vooruitgefactureerde omzet e.d. Evt ook over de jaren heen.


  • S