1

Factuurdatum uiterste datum instellen


A

Ik wil bijvoorbeeld dat een factuur altijd als uiterste betaaldatum de 1e van de volgende maand heeft
maar ik kan alleen maar dagen instellen
per maand heb je meer of minder dagen, dus dat komt dan niet altijd op dezelfde dag uit

A