7

Token voor leveradres

  • Afgerond

G

bij facturatie aan bij voorbeeld een inkoopcombinatie, ontbreekt de mogelijkheid om het afleveradres in de factuur op te nemen.(een eis van de afdeling inkoop)
Dat zou wel kunnen als er een token zou zijn welke naar het afleveradres verwijst welk bij de relatie wordt ingevoerd.
Op die manier kunnen we via invoeging van een tekstblok in de factuur template aan het leveradres refereren middels de token "leveradres"

A

Activiteit Nieuwste / Oudste

Avatar

Silvasoft Team

Status gewijzigd in: Afgerond

Avatar

Silvasoft Team

De volgende nieuwe tokens zijn nu beschikbaar op de factuur / offerte / order templates:

%Afleverstraat%
%Afleverpostcode%
%Afleverplaats%
%Afleverland%

De tokens worden ingevuld met het geselecteerde 'Pakbon adres' bij het document.


Avatar

Dennis

Status gewijzigd in: Ingepland