1

Gebruiker koppelen aan categorie(en)


D
D

Een bepaalde gebruiker kunnen koppelen aan verschillende categorieën. De artikelen zitten in verschillende categorieën. Gebruiker A mag alle categorieën zien, gebruiker B bijvoorbeeld alleen categorie 1 en 4, gebruiker C alleen categorie 6

A